امروز شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
۰۵ مرداد ۱۳۹۸

در مجمع عمومی عادی سالانه مصوب شد: افزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

۰ Comment

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ در تاریخ ۹۸.۴.۲۶ در ساختمان ابن سینا با حضور سهامداران حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، این مجمع با حضور شرکت سیمینران نیک دارنده ۴۵/۳۴ درصد سهام، شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند دارنده ۱۴.۶۲ درصد سهام، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات دارنده ۲/۸ درصد سهام، شرکت ندای رهاوی دارنده ۲.۱۴ درصد سهام و نیز تعدادی از سهامداران حقیقی به ریاست آقای مهندس عزت الله قاسمی برگزار شد و مصوب شد از محل سود، مبلغ ۸۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هر سهم ۴۰۰ ریال) به صورت نقد به سهامداران پرداخت شده و هیات مدیره مکلف گردید از مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته دعوت نمایند.

[top]
About the Author


Leave a Reply