امروز شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
۰۵ شهریور ۱۳۹۸

گام بزرگ نسوز برای تدوین سند راهبردی منابع انسانی

۰ Comment

سومین جلسه کارگروه تدوین سند راهبردی و جامع منابع انسانی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور دوشنبه آینده، یازدهم شهریورماه در کارخانه اکسید منیزیم بیرجند برگزار می شود.

به گفته مدیر منابع انسانی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، این سند راهبردی با هدف فراهم ساختن الزامات و بستر تحقق تقویت همه جانبه حوزه منابع انسانی شرکت و ارتقای توان و انگیزه افراد در حوزه های ستادی و عملیاتی تهیه خواهد شد.

محمد سالمی می گوید: سند راهبردی و جامع منابع انسانی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور در سه فاز “مطالعه شناخت وضعیت موجود منابع انسانی شرکت”، “تدوین سند راهبردی و جامع منابع انسانی شرکت” و “پیاده سازی سند راهبردی و جامع منابع انسانی شرکت” اجرایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، او می افزاید: این سند ۱۵ هدف را دنبال می کند. بر این اساس ابتدا شناخت وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرد، آنگاه ممیزی و آسیب‌شناسی نظام فعلی منابع انسانی شرکت (سازمان منابع انسانی و سیستم‌ها) از ابعاد مختلف بررسی می شود، سپس مسائل استراتژیک منابع انسانی پیش روی شرکت تعیین می شود.

محمد سالمی تصریح می کند: در گام بعدی فرصت استراتژیک منابع انسانی شرکت شناسایی شده و آنگاه گلوگاه‌های استراتژیک منابع انسانی شرکت تعیین می شود.

به گفته مدیر منابع انسانی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، برنامه‌ریزی و تعیین اهداف منابع انسانی خاص شرکت نیز بررسی و شناسایی الزامات پیاده‌سازی توسعه منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته و سپس محیط اختصاصی منابع انسانی شرکت ارزیابی می شود. ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های منابع انسانی خاص شرکت از دیگر اهداف ۱۵ گانه این سند است.

سالمی تصریح می کند: چگونگی ارتباط برنامه‌های اجرایی با استراتژی‌های کلان منابع انسانی شرکت، ارائه متدولوژی و ابزار ارزیابی اثرات تدریجی برنامه‌های اجرایی، مطالعه و مقایسه تطبیقی در سطح بین الملل در حوزه منابع انسانی و طراحی چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی شرکت مبتنی بر مدل‌های علمی و سیاست‌های راهبردی شرکت هدف های دیگر این سند هستند.

او می گوید: طراحی راهبردهای اصلی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های نظام منابع انسانی شرکت مبتنی بر مدل، طراحی راهبردهای خرده‌ نظام‌های مدیریت منابع انسانی منطبق بر راهبردها و معماری کلان سیستم مبتنی بر شایستگی‌های کلیدی از دیگر اهداف مکمل این سند راتشکیل می دهند.

[top]
About the Author