امروز شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۰
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

*مجتبی یزدانی

نیروی انسانی ارزشمندترین ثروت هر جامعه است که می تواند زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم کند. در دنیای کنونی آموزش مستمر و موثر از اصولی ترین روشهای توانمندسازی افراد در زمینه ها و ابعاد گوناگون است.
در قرن هجده میلادی میزان حوادث کار در محیط های صنعتی افزایش چشمگیری داشت بطوری که نیاز به ترویج فرهنگ HSE در صنایع نمایان تر شد.

با توجه به ارتباط مستقیم بین ایمنی کارکنان و میزان تولید، مدیران شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور به اهمیت ایمنی در صنعت نسوز پی برده و در ارتقا آن کوشا بوده اند.

به منظور پیشگیری از حوادث در شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور داشتن مشارکت و ارتباطات و شناخت کافی نسبت به مشکلات موجود توسط مدیران ارشد، مدیران میانی و سرپرستان و تمامی کارکنان و کارگران که به این دانش و فن آگاهی دارند، بسیار تاثیرگذار بوده است.

به همین منظور واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با همکاری تمامی شاغلان دلسوز، با دانش، پرتلاش و زحمت کش صنعت نسوز در راستای ارتقای دانش، آگاهی ها و مهارت های HSE شاغلان، پیمانکاران، کارفرمایان و دانشجویان، اقدام به انجام وظیفه کرده تا بتوانند قدمی هر چند کوچک در گسترش فرهنگ HSE در سطح جامعه و صنعت بردارند.

*سرپرست HSE شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
Irrep.com

[top]
About the Author