امروز شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کلینکرهای مشترک

کلینکر منیزیا-دولوما از میکس کردن منیزیا و دولومای کلسینه و کلینکر منیزیا-آلومینا (اسپینل) از میکس کردن منیزیا و آلومینا در واحد گندله سازی و سپس سینتر کردن در دمای ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد در کوره دوار به دست می آید. این محصولات به ترتیب به عنوان ماده اولیه برای تولید جرم های تعمیر گرم کوره های فولادسازی و ماده اولیه برای تولید آجرهای منیزیا-اسپینلی کوره دوار سیمان مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات محصول

Code: SP 66 MD 65 MD 70
MgO% min ۳۲-۳۴ ۶۵+-۲ ۷۰+-۲
CaO% max ۰-۳۰ ۲۶+-۲ ۲۳+-۲
SiO2% max ۰.۸۰ ۳.۰۰ ۴.۶۰
Al2O3% max ۶۴-۶۶ ۰.۵۰ ۰.۵۰
Fe2O3% max ۰.۱۰ ۳.۰۰ < Fe2O3 < 3.50 ۱.۵۰ < Fe2O3 < 2.00
L.O.l% max ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰
B.D min ۳.۱۸ ۳.۱۰ ۳.۱۰