امروز سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰

فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری

فرم پرسشنامه استخدامی
 • اطلاعات شخصی

 • سوابق تحصیلی ( از مقطع دیپلم ) به ترتیب تاریخ اخذ مدرک

 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام موسسه / دانشگاهمحل اخذ مدرکتاریخ شروعتاریخ خاتمهمعدل / رتبه 
  Add a row
 • دوره های آموزشی، تخصصی یا کارآموزی

 • نام دوره تخصصینام و محل موسسهمدت - ماهتاریخ شروعتاریخ خاتمه 
  Add a row
 • آشنایی با زبان های خارجی و کامپیوتر

 • نام زبان های خارجی مورد نظر را تایپ بفرمایید
 • سوابق کاری تا این تاریخ

 • نام محل کارتاریخ شروعتاریخ خاتمهمدت - ماهسمتحقوق و مزایاعلت خاتمهتلفن تماسمجاز به تماس 
  Add a row
 • مشخصات معرف ها

 • نام و نام خانوادگیشغلنشانیتلفن تماس 
  Add a row
 • وضعیت نشانی

 • نشانیتلفن ثابتتلفن همراه 
  Add a row
 • وضعیت همکاری

 • مبلغ به ریال وارد گردد
 • فایل خود را بصورت پی دی اف آپلود فرمایید
 • کلیه اطلاعات مندرج در فرم مذکور محرمانه خواهد بود

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.