امروز شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اکسید منیزیم کلسینه ( CCM )

CCM

اکسید منیزیم کلسینه از طریق کلسینه کردن منیزیت خام با عیارهای ۹۷-۸۰ درصد در کوره Multiple Hearth Furnace (MHF) در دمای ۱۰۰۰ – ۷۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شود. این محصول در تولید خوراک دام، کود کشاورزی، سیمان سورل، صنایع شیمیایی، بردهای عایق حرارتی، سنگ ساب و نیز فرآیند تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

Caustic Calcined Magnesia ( Max Size : 0-30 mm )

Code: CCM 95 CCM 94 CCM 93 CCM 92 CCM 91 CCM 90 CCM 87 CCM 85 CCM 84 CCM 82 CCM 80 CCM 75 CCM 70
MgO%
min
۹۴.۵۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۰۰
CaO% max ۰.۷۰ ۲.۵۰ ۰.۸۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۵۰ ۴.۵۰ ۴.۵۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰
SiO2% max ۲.۰۰ ۱.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۵۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰
Al2O3% max ۰.۳۰ ۰.۱۰ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
Fe2O3% max ۰.۵۰ ۰.۲۰ ۰.۷۰ ۰.۳۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۰.۵۰ ۲.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۰.۷۰
L.O.l% max ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰

Caustic Calcined Magnesia ( Max Size : 0-3 mm )

Code: CCM 89 CCM 86 CCM 83 CCM 84 CCM 81 CCM 72F
MgO%
min
۸۹.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۲.۰۰
CaO% max ۱.۰۰ ۳.۵۰ ۲.۰۰ ۴.۵۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰
SiO2% max ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰
Al2O3% max ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
Fe2O3% max ۰.۵۰ ۰.۷۰ ۱.۵۰ ۰.۵۰ ۰.۹۰ ۴.۰۰
L.O.l% max ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰ ۲.۵۰